صورت دختری پس از استفاده از صابون چای سبز مثل ماه درخشید

صابون چای سبز یکی از نیازهای روزانه است که به عنوان پاک کننده بدن مورد استفاده قرار می گیرد. تنوع صابون های موجود در بازار در نوع، عطر، رنگ و مزایای ارائه شده مشاهده می شود.

دانه های ذرت سرشار از ویتامین A و ویتامین E هستند، این ویتامین ها به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی عمل می کنند که می توانند ایمنی بدن را تقویت کرده و از آسیب های دژنراتیو جلوگیری کنند، محتوای آنتی اکسیدانی آن می تواند از روند پیری جلوگیری کند و با رادیکال های آزاد مقابله کند.

یکی از انواع گیاهان گیاهی است، چای سبز حاوی پلی فنول است. پلی فنل معروف کاتچین است. کاتچین ها دارای خواص ضد باکتریایی هستند. در این تحقیق از تحقیقات تجربی استفاده شده است.

آزمایش‌ها به سمت آزمایش تشکیل کف، آزمایش pH، آزمایش محتوای آب و آزمایش ترجیحی بر روی صابون چای سبز انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از سطح معنی‌داری ANOVA 5% برای داده‌های پذیرش اولویت با استفاده از سطح معنی‌داری DMRT 5%.

صابون جامد از عصاره های چای سبز و دانه های ذرت کیفیت خوبی را در فرمول F4 نشان داد: 25% ذرت و 75% چای سبز که دارای خواص قلیایی با سطوح pH 8.99، رطوبت 15.43 است.

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره چای سبز بر خصوصیات صابون شفاف و فعالیت آنتی اکسیدانی و همچنین تعیین بهترین غلظت افزودن عصاره چای سبز انجام شد. این مطالعه از طرح کاملا تصادفی (CRD) شامل 5 تیمار و 3 تکرار استفاده شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس و سپس آزمون دانکن جدید چند دامنه ای (DNMRT) در 5 درصد تجزیه و تحلیل شدند.

درمان در این تحقیق افزودن عصاره چای سبز 0 درصد بود. 0.5٪؛ 1%؛ 1.5٪؛ و 2 درصد آنالیز روی محصول صابون شفاف شامل تست ارزیابی حسی، تست تحریک، تست ضد میکروبی، فعالیت آنتی اکسیدانی و خواص شیمیایی بود که شامل محتوای آب، pH، مقدار اسید چرب، کسر صابونی شده، اسیدهای چرب بدون قلیایی آزاد و قسمت نامحلول در الکل نتایج نشان داد که تفاوت غلظت عصاره چای سبز در یک صابون شفاف به‌طور معنی‌داری بر بخش نامحلول در الکل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی تأثیر می‌گذارد، اما تأثیر معنی‌داری بر میزان رطوبت، سطح اسید چرب، کسر غیر صابونی، چربی آزاد ندارد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.