با استفاده از روغن موتور addinol دیگر نیازی به تعویض روغن ندارید

برای کارکرد موتور، روغن موتور addinol باید دارای خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی باشد. در طول کارکرد روغن، موتور تعدادی تنش های عملیاتی ایجاد می کند که بر توانایی طولانی مدت روغن برای عملکرد مداوم در سطح بالایی تأثیر منفی می گذارد.

شرایط سرویس نیز ممکن است بسته به محیط و نحوه استفاده از وسیله نقلیه بسیار متفاوت باشد. در نتیجه، انتخاب روغن موتور برای برآوردن نیازها و شرایط خدماتی خاص، مستلزم آگاهی از چندین ویژگی مهم روغن، از جمله ویسکوزیته است.

ویسکوزیته ممکن است به عنوان مقاومت سیال در برابر جریان تعریف شود. از آنجایی که مولکول های سیال تا حدی به یکدیگر جذب می شوند، برای جدا کردن آنها و ایجاد جریان به انرژی نیاز است.

به طور کلی، مولکول های بزرگتر جاذبه بیشتری بین خود دارند و ویسکوزیته بالاتری دارند. انرژی مورد نیاز برای غلبه بر این جاذبه مولکول به مولکول و تولید جریان سیال را می توان نوعی اصطکاک در نظر گرفت.

بنابراین، ویسکوزیته را می توان به عنوان شکلی از اصطکاک مولکولی تعریف کرد. از بین تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن موتور، ویسکوزیته و رفتار ویسکومتری آن در هنگام استفاده اغلب مهمترین آنها در نظر گرفته می شود.

همین اصطکاک مولکولی از خروج سریع روغن زمانی که دو سطح موتور در حرکت نسبی تحت فشار به هم نزدیک می شوند، جلوگیری می کند. این ناتوانی روغن مداخله گر در فرار سریع و سطح تراکم ناپذیری آن، دو سطح را از هم جدا می کند و از سایش جلوگیری می کند، فرآیندی که به آن روانکاری هیدرودینامیکی می گویند.

هر چه ویسکوزیته بیشتر باشد، جذب مولکول های روغن بیشتر و محافظت در برابر سایش بیشتر می شود. ویسکوزیته یک روان کننده همیشه با محافظت در برابر سایش همراه بوده است.

SAE در اوایل تاریخ خود ویسکوزیته را برای عملکرد موتور مهم تشخیص داد و سیستم طبقه بندی J300 را ایجاد کرد که سطوح ویسکوزیته را برای موتورها بر اساس یک سری درجه ها تعیین می کند.

این گریدها با سطوح ویسکوزیته در یک یا دو ناحیه دمایی تعریف می شوند. امروزه این درجه ها برای دمای کارکرد موتور و دمای زمستانی که روغن روی راه اندازی و پمپاژ آن تأثیر می گذارد، تنظیم می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.